Zwroty i reklamacje

INFORMACJE OGÓLNE

Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy dostawcy natychmiast po jej otrzymaniu. Ewentualne uszkodzenia, braki, wady należy niezwłocznie zgłosić kurierowi przy odbiorze i spisać protokół szkody. Po sporządzeniu protokołu prosimy skontaktować się z nami.

Potwierdzając odbiór przesyłki Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu. Wszelkie reklamacje należy dokonywać za pośrednictwem tych samych firm kurierskich, które dostarczały do Państwa paczki. Nie odbieramy żadnych paczek wysyłanych za pobraniem lub na nasz koszt. Każda paczka musi zawierać odpowiednio wypełniony formularz zwrotu lub pisemny dokładny opis zdarzenia, dane nabywcy, dane kontaktowe, paragon lub fakturę VAT oraz protokół szkody spisany przy odbiorze przesyłki. Reklamacje przyjmuje sklep, ponieważ klient posiada dowód zakupu ze sklepu.
Towar należy przesłać do nas. Po rozpatrzeniu sprawy wysyłamy nowy produkt lub zwracamy pieniądze. Jeżeli Państwa Klient zamówił produkt, z którego chce zrezygnować w ciągu 14 dni od daty zakupu (zasady sprzedaży internetowej Dz. U. z dnia 31marca 2000r.) – towar trafia do Państwa. 


Klientom zakupującym u nas produkty jako konsumenci, przysługują stosowne uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.). Do zawieranych umów zastosowanie znajduje także regulamin sklepu internetowego hurtowniak.pl – jednakże jego postanowienia, mniej korzystne niż bezwzględnie obowiązujące przepisy ustaw, są nieważne.

I tak konsumentom zawierającym u nas towary przysługują:

- uprawnienia z rękojmi opisane w Kodeksie cywilnym;
- uprawnienia gwarancyjne – jeżeli zakupiony towar jest nią objęty, na zasadach i warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

Konsument decyduje z jakich przysługujących mu praw korzysta czy z uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji. W pewnych wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega dodatkową możliwość wyrażenia zgody na wymianę zakupionego towaru na inny o tej samej wartości lub droższy – zależy to jednak każdorazowo od okoliczności konkretnej sprzedaży oraz woli Sprzedawcy.

UPRAWNIENIA Z RĘKOJMI
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru – tj. niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Uprawnienia te przysługują Konsumentowi w okresie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

  • Konsument we wskazanym wyżej okresie może żądać:
  • naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad,
  • obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy sprzedaży - chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  • w przypadku żądania odstąpienia od umowy stwierdzona wada produktu musi być nadto istotna.

Reklamacje składa Klient poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy, w dowolnej formie umożliwiającej Sprzedawcy zapoznanie się z reklamacją i jej treścią:

  • pisemnie – na adres Granos Group. Sp. z o.o., ul. Sulechowska 4A bud. 11, 65-119 Zielona Góra
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail na adres: reklamacje@hurtowniak.pl
  • zakładki "Zgłoś reklamacje" lub pod linkiem zgłoś reklamację

Szczegółowe prawa i obowiązki wynikające z rękojmi, w tym sposób rozpatrywania reklamacji, określa Regulamin hurtowniak.pl oraz kodeks cywilny w art. 556-576.

UPRAWNIENIA Z GWARANCJI
Towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora – jeżeli przewiduje to treść oferty. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasady korzystania z przedmiotowych uprawnień określa każdorazowo karta gwarancyjna wystawiona przez gwaranta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium